Jules Verne 

  Jules Verne – velmistr spisovatelského řemesla

 

     Jules Verne se narodil 8. února 1828 ve francouzském městě Nantes. Stal se postupem doby jedním z nejproslulejších a nejvydávanějších spisovatelů na světě. Paradoxně, protože za jeho života on sám měl pocit (a poprávu), že francouzské vážené literární kruhy nepřikládaly jeho knihám patřičné důležitosti a řadili je mezi „pouhou“ literaturu pro mládež. Kvalita spisovatele však netkví v tom jak o něm smýšlejí jazykoví vědci či akademická obec. Kvalitu spisovatele určuje zájem čtenářů a na ten si pan Verne jen těžko mohl stěžovat. Stal se velice úspěšným, známým a také zámožným člověkem. Od peněz mu však vydatně pomáhal,jak to někdy v životě bývá, problematický, marnotratný a život milující syn. K rodinému životu Julese Verna se však vrátíme později. Úvodem se podívejme jak kariéra tohoto slavného francouze vlastně začala...


     Těžké začátky

     Úspěch mu nespadl z nebe. Své touze stát se proslulým spisovatelem podřídil vše. Z rodného města ho rodina vyslala studovat práva do Paříze. Otec ho finančně podporoval, ale nechal si v dopisech vyčíslit veškeré výdaje do posledního franku. Verne nebyl prostopášník, ale jako každý mladý muž chtěl poznávat svět k čemuž Paříž přímo vyzývala. S omezeným rozpočtem studenta práv to však nebylo lehké.
     Když úspěšně dostudoval chtěl jeho otec, aby začal vykonávat praxi advokáta. Sny Julese Verna však byly zcela jiné. Nechtěl být právníkem - chtěl se stát spisovatelem! A tak začalo téměř desetileté období, ve kterém každým dnem vzýval bohyni štěstí a zkoušel se prosadit jak se dalo - navzdory nesouhlasu svého otce. Zkoušel psát divadelní hry avšak s pramalým úspěchem. Pokud dostal honorář, za uvedení té či oné hříčky, nepokrylo to ani výdaje, které měl. Psal také články do novin a časopisů, přežíval z mála. Źil takto navzdory nesouhlasu svého otce, který stále tlačil, aby se stal advokátem. Z části tato skutečnost a zčásti finanční nouze ho donutila vzít si, ve svých 28 letech, o dva roky mladší, finančně dobře zaopatřenou vdovu se dvěma dětmi, Honorine Devianovou.

    Byl to částečně sňatek z rozumu (jak připustil v dopisech otci), přesto měl svou ženu rád a choval k ní nebývalou úctu. Verne si tímto sňatkem vytvořil jisté rodinné zázemí a dál žil svůj malý-velký sen o literárním úspěchu. Začal také pracovat na burze jako spekulant, ale záhy toho nebylo třeba!
     Ve svých pětatřiceti letech konečně prorazil! Pierre-Jules Hetzel, nakladatel, který pak spojil s Vernem svůj život, vydával všechna jeho díla a měl zásadní a neoddiskutovatelný podíl na Verneho úspěchu, vydal Julesovu vůbec první knihu - Pět neděl v balóně.     
    Kniha se stala okamžitě bestsellerem prodalo se jí obrovské množství a katapultovala jejího autora ke slávě a popularitě.

 
     Literární mašina nabírá tempo

     Od té doby literární mašina jménem Verne nastolila tempo, které se každému spisovateli i člověku může zdát více než ďábelské. Téměř neustále, až do svých posledních dnů, pracoval na dvou, třech knihách současně a zanechal tak po sobě dílo velkého rozsahu.
     
Výrazný podíl na tom měl také Pierre-Jules Hetzel.
     Tento velice schopný obchodník podepsal s Vernem smlouvu na tři knihy ročně, které vydával i uveřejňoval na pokračování v časopisech. Ze všeho měl obrovské peníze, zatímco Julesovi vyplácel „pouze“ pevně stanovenou a neměnou měsíční rentu. Tak tomu bylo v počátku jejich spolupráce. Postupem času si však také Verne přišel na pěkný peníz a stal se z něho velmi bohatý muž. Jak jeho díla skupovalo stále více a více čtenářů a zejména v době kdy se jeho knihy zpracovaly do pompézních divadelních vystoupení, vydělával obrovské sumy peněz – tolik, že si mohl koupit luxusni soukromou jachtu na parní pohon.

     Vernův osobní život byl jinak, dá se říci, nudný. Po sňatku s Honorine se společně usadili v provinčním francouzskem městečku Amiens, které na rozdíl od Paříže poskytovalo spisovateli klid a soukromí. Často zde opouštěl rodinu a vydával se sám na své jachtě na řeku kde psal, psal a psal... Ve vyšším věku se stal váženým radním a vykonal mnoho dobrého pro tento region, za což byl povýšen na důstojníka Čestné legie.
     Vcelku poklidný maloměstský život zasvěcený práci, literatuře a rodině mu tak ztrpčovali snad jen problémy s nepovedeným a marnotraným synem a zdravotní patálie zejména s nohou, které trvali od doby, kdy ho postřelil pomatený rodinný příznivec.
     Pro dokreslení osobnosti Julese Verna nemohu neuvést citaci z tehdejšího dobového týdeníku. Novinář Georges Bastard popsal při osobním setkání Julese Verna takto:

 

     Postava střední, široká hruď, držení těla přímé a sebejisté, chůze spěšná a kvapná, prošedivělý vous. Muž jemných rysů, sympatické, pravidelné tváře ozářené průzračně modrýma očima, jejichž malé zorničky dodávaly jeho pohledu hluboké pronikavosti a udivující bystrosti.
     Chladná tvář, vzhled přísný, ale spíše ustaraný než zachmuřený, který se náhle rozjasní, uvidí-li známého nebo potká přítele.
    Snílek, dobrodružný kavalír, vznešený a laskavý, kterým by se řada žen nechala ráda unést. 

 

     K poslední větě nutno uvést, že Verne dostával záplavu dopisů mezi nimiž nechyběly provoněné lístky od dam a slečen plné vyznání lasky a obdivu vůči jeho osobě. On ale zůstával směsicí suchosti, vlídnosti, chladu a přívětivosti k takovým citovým výlevům. Zůstal věrný své ženě Honorine, vedl obyčejný měšťanský rodinný život a neustále pracoval.
 

 

     Verneovka do každé rodiny

     Za svůj život napsal rovnou stovku knih. Málokdo si dokáže představit jak pracné a náročné je psát knihy na špičkové úrovni v takové kadenci. Díky svému talentu, pracovitosti a píly tak stvořil fenomén, který dnes nazýváme přiléhavě - verneovka.
     Psát „verneovky“ romány, které zaujmou nejen propracovaným dějem, nápaditostí a literarní kvalitou, ale také přehršlí informací a faktů, které vycházeli z tehdejšího vědeckého či místopisného poznání, si vyžaduje obrovské množství času. Možná právě proto Verne často psal na palubě své jachty Saint-Michele (za svůj život měl tři jachty tohoto jména), což mu dávalo pocit absolutního soukromí a mohl se 100% ponořit do příběhu aniž by ho cokoliv (snad kromě narážení vln na dřevěné boky jeho lodi či lehký šelest větru prohánějícího se nad klidnou hladinou), rušilo. Na jachtě měl knihovnu nabitou mapamy, slovníky, cestopisy a cestovnímy brožurami. Informace z nich hojně a vytrvale používal ve svých dílech.
    
Jeho knihy, ač dnes čtené všemi generacemi, byly vydávány v edicích pro mládež a vycházely také na pokračování v časopisech pro celou rodinu. Edukativní, informačně zajímavý a literárně kvalitní obsah jeho děl z něj udělal nejčtenějšího a nejoblíbenějšího francouzského autora své doby. Verneovky vycházely v mnoha vydaních a dotiscích a těch nejpopulárnějších (Pět neděl v balóně, Cesta do středu Země, Děti kapitána Granta, Dva roky prázdnin...) se prodalo po celem světě na desítky milionů výtisků. Možná i vy máte ve své knihovně alespoň jednu verneovku. Pokud si uvědomíme, že Verne žil a tvořil před více než 100 lety a přesto jsou doposud jeho díla čtivá, dokáží nadchnout a upoutat současného čtenáře - klobouk dolů před velikostí tohoto autora.
     Osobně řadím Julese Verna mezi největší spisovatele všech dob a jeho dílo, styl psaní, smysl pro detail i schopnost vystavět příběh a nabídnout ho nepodbízivě čtenáři, výrazně ovlivnil mou tvorbu.
    
Jules Verne zemřel 24. března roku 1905 ve věku sedmdesáti sedmi let. Zanechal nám rovnou stovku knih z nichž se mnohé dočkali divadelního i filmového zpracování a rozdávají tak stále radost lidem všech národností po celém světě. Odkaz jeho tvorby je tak stále živý. Tak mne napadá... Což takhle zajít do knihovny pujčit si verneovku?

        
 

Nejslavnější romány Julese Verna:

Pět neděl v balóně
Cesta do středu země
Patnáctiletý kapitán
Oceánem na kře ledové
Honba za meteoritem
Tajemný hrad v Karpatech
Ocelové město
Klaudius Bombarnak
Milionář na cestách
Ze Země na Měsíc
Dva roky prázdnin
Škola Robinsonů
Děti kapitána Granta
Trosečník z Cythie
Hvězda jihu
Podivuhodné dobrodružství výpravy Barsakovy
Vynález zkázy
Opičí král
Na kometě (Hector Servadac)
Zahadné dobrodružství velrybářské lodi
Zajatci polárního moře
Plující ostrov
Tajupný ostrov
Černé Indie
Zatopená poušť
Jaganda (tajemství pralesa)
Zemí šelem
Matyáš Sandorf
Michal Strogov
Trosečníci Jonathanu
Sever proti Jihu
Země kožesin
Zelený paprsek
Černé Indie
Robur Dobyvatel a Pán světa
Tajemství Viléma Storitze
Ledová sfinga
Na vlnách Orinoka
Cesta kolem světa za 80 dní
Ves ve vzduchu
Plovoucí město
Dvacet tisíc mil pod mořem
Zlatá sopka
Cesta pozpátku do Anglie a Skotska
Cesta do středu Země
Dobrodružství kapitána Hatterase

 

TOPlist